2014-11-04(Aktualności)

Poszukujemy wolontariuszek i wolontariuszy chcących wziąć udział w happeningu, który odbędzie się w ramach najbliższych 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Potrzebujemy zarówno osób do występu, jak i do pomocy przy organizowaniu happeningu.

Jeśli chcesz w tym roku aktywnie włączyć się w organizowanie wydarzeń przeciw przemocy, wziąć udział w happeningu lub wesprzeć nas w inny sposób, napisz: info@konsola.org.pl

Kampania 16 Dni odbywa się (jak co roku) między 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet a łamaniem praw człowieka.

 
konsola