2015-01-15(Aktualności)

W Poznaniu przemówią waginy - “Monologi Waginy” Eve Ensler ponownie na poznańskiej scenie!

Stowarzyszenie Kobiet Konsola po raz kolejny organizuje w Poznaniu wydarzenia wpisane w ogólnoświatowy ruch V-Day. Festiwal o rozszerzonym tytule: Dni Wykluczonych Ciał, zaplanowany jest na walentynkowy weekend lutego (13-15.02.2015), a na jego pełną realizację prowadzona jest zbiórka pieniędzy poprzez crowdfundingowy portal PolakPotrafi.pl
http://polakpotrafi.pl/projekt/v-day


V-Day to głos w międzynarodowych działaniach na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i innych grup doświadczających dyskryminacji, wykluczenia czy marginalizacji. Projekt wpisuje się w ogólnoświatową kampanię V-Day, której celem jest finansowe wsparcie organizacji antydyskryminacyjnych, budowanie solidarności pomiędzy aktywistkami / aktywistami, wzmacnianie grup działających na rzecz osób wykluczonych oraz zachęcanie do aktywnych postaw.
Poznański V-Day to ponadto próba stworzenia bezpieczniejszej przestrzeni dla osób, które pozostają na uboczu życia społecznego - ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy pozycję ekonomiczną.

Wśród zaplanowanych na ten czas wydarzeń znajdują się m. in.:

spektakl Monologi Waginy autorstwa Eve Ensler - zbiór szczerych historii kobiet, które są wyzwaniem wobec społecznych tabu dotyczących kobiecej cielesności i seksualności,
debata Światowy Marsz Kobiet - globalna akcja, której celem jest uwidocznienie seksualnej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości, w której żyjemy. W 2015 roku w ramach ŚMK 8 marca z Turcji wyruszy feministyczna karawana, która przemaszeruje przez Europę - a swoją podróż zakończy 17 października w Portugalii,
wystawa feministycznych komiksów Monologi Rysowniczek – wystawa skupi się na przedstawieniu prac polskich autorek i twórczyń, które ze względu na podejmowane zagadnienia wpisują się w nurt feministyczny komiksu kobiecego
cykl warsztatów Ciała Na Warsztat – mające na celu rozszyfrowanie powstający na styku kultur definicji tożsamości i przyjrzenie się procesom tabuizowania i wykluczania w nas tego, co naturalne i wspólne,
spotkanie pt. Monologi Penisa – próba podjęcia refleksji na temat cielesności męskiej, praktyk urefleksyjnienia męskiego ciała, warunków do tego niezbędnych oraz korzyści jakie z tego mogą płynąć dla mężczyzn i innych płci,
Nazywam się Miliard/ One Billion Rising – taneczny happening zwracający uwagę na zjawisko przemocy wobec kobiet i dziewcząt.


konsola