2015-04-09(Aktualności)

Weź udział w projekcie o kulturowych wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć wykorzystujący metodę Teatru Forum.
Szczególnie zapraszamy mężczyzn zainteresowanych tematem kulturowych wzorców męskości, chcących podejmować temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, osoby z Warszawy lub okolic.
Nie musisz mieć doświadczenia aktorskiego, najważniejsze, że chcesz przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Rekrutacja do 15 kwietnia.

Więcej o projekcie, metodzie, zasadach udziału i harmonogramie znajdziesz na stronie: https://docs.google.com/

Jako uczestnik/uczestniczka projektu:
- będziesz miał/miała możliwość włączenia się w działania angażujące mężczyzn
- i kobiety na rzecz przeciwdziałania przemocy,
- zdobędziesz doświadczenie sceniczne i edukacyjne,
- weźmiesz udział w procesie tworzenia spektaklu Teatru Forum,
- poznasz metody „dramowej” improwizacji,
- otrzymasz możliwość pracy z ekspertami/tkami w dziedzinach: dramy, Teatru Forum, działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy, reprezentujących
doświadczone organizacje.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia. Wystarczy, że wypełnisz formularz: 
http://scenadlatwardziela.blogspot.com/p/zapraszamy.html

Projekt realizowany jest przez Fundację „Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz grupą Głosy Przeciw Przemocy.

Matronat/patronat nad projektem objęły:
Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania- prof. Małgorzata Fuszara
Amnesty International Polska,
Fundacja Feminoteka,
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych,
Stowarzyszenie Kobiet Konsola,
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA,
Krytyka Polityczna,
Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
konsola