2015-06-02(Aktualności)

Miło nam poinformować, że zostałyśmy partnerką merytoryczną w projekcie "Gender i film" prowadzonym przez czeskie Stowarzyszenie Centrum Kaspar z Liberec.

Jak pisze stowarzyszenie: „Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów i młodzieży na problem dyskryminacji ze względu na płeć, przełamanie stereotypów płciowych i uprzedzeń poprzez odniesienie się do osobistych doświadczeń uczestników/uczestniczek projektu oraz ich wrażliwości genderowej.


Mamy zamiar zaprosić 50 regionalnych placówek oraz organizacji oświatowych do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz filmowy dotyczący problematyki dyskryminacji ze względu na płeć. Zorganizujemy pięć spotkań dyskusyjnych w szkołach, seminaria, na których udzielimy uczestnikom/uczestniczkom projektu wsparcia merytoryczno­metodycznego a także stworzymy interaktywne materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz przeszkolimy ich w zakresie organizowania godzin dydaktycznych z uwzględnieniem perspektywy gender. Przeprowadzimy również 20 godzin konsultacji indywidualnych dla studentów, nauczycieli, pracowników oświaty.
Do udziału w projekcie zaprosiłyśmy_liśmy między innymi Stowarzyszenie Kobiet Konsola jako wsparcie merytoryczne w tematach związanych z feminizmem i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć.

Komisja złożona z naszych ekspertów/ekspertek oraz przedstawicielek Stowarzyszenia Kobiet Konsola wybierze trzy najlepsze scenariusze, na podstawie których zostaną nakręcone krótkometrażowe filmy z udziałem autorów/autorek scenariuszy, profesjonalnych aktorów/aktorek oraz ekipy filmowej.

Filmy te zaprezentowane będą na pierwszym minifestiwalu gender w Czechach i dostępne będą również na płytach DVD, stronach internetowych, portalach społecznościowych. Podczas festiwalu, drogą głosowania widzów, zostanie wyłoniony_a zwycięzca_żczyni konkursu filmowego. Autor lub autorka zwycięskiego filmu otrzyma nagrodę pieniężną.

Stowarzyszenie Centrum Kaspar działa od 2004 w Libercu, pierwotnie jego misją było wspieranie młodych rodziców na rynku pracy. Centrum organizowało dla nich warsztaty, kursy motywacyjne, prowadziło profesjonalne doradztwo zawodowe. Dla wszystkich biorących udział w kursach Centrum zapewniało bezpłatną opiekę nad dziećmi. Od początku naszej działalności z naszych szkoleń, warsztatów oraz innych zajęć skorzystało już ponad 1000 osób.

W 2010 rozpoczęłyśmy_liśmy w Centrum Kaspar intensywną współpracę z pracodawcami. Przeprowadziłyśmy_liśmy ponad 20 audytów w korporacjach, na przestrzeni sześciu lat. Zorganizowałyśmy_liśmy kilka konkursów pod hasłem „Pomocny pracodawca”, przekazałyśmy_liśmy firmom ponad 10 000 godzin pro­rodzinnych udogodnień dla pracowników/pracowniczek a także stworzyłyśmy_liśmy praktyczny moduł szkoleniowy w oparciu o komunikację genderową. W 2014 Stowarzyszenie rozszerzyło pole swojej działalności również na studentów/studentki, ponieważ napotykają oni/one na rynku pracy wiele problemów związanych ze stereotypami płciowymi."

konsola