2015-09-09(Aktualności)

Wrzesień to miesiąc Emilii Szczanieckiej (1804 -1896). 
Działaczka społeczna i narodowościowa, emancypantka. Otrzymała staranne wykształcenie, uczyła się na prywatnych pensjach w Poznaniu i w Dreźnie, sporo podróżowała. Po wybuchu powstania listopadowego organizowała w Warszawie pomoc medyczną dla żołnierzy polskiej armii, za co została skazana przez rząd pruski na więzienie i kary finansowe a następnie ułaskawiona przez króla. Była filantropką, animatorką działań narodowościowych i feministycznych w zaborze pruskim, założycielka pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy Naukowej dla ubogich dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. W czasie Powstania Wielkopolskiego udzielała schronienia potrzebującym w Śremie, Miłosławiu i Wrześni. Założyła ochronkę dla dzieci w Pakosławiu, Michorzewie oraz Michorzewku. Była zaangażowana w pracę Towarzystwa Pomocy Naukowej. Jest patronką wielu szkół oraz innych placówek oświatowych w Wielkopolsce.

Kartka z kalendarza na wrzesień z Emilią Sczaniecką do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola 

 
konsola