2015-11-03(Aktualności)

Listopad to miesiąc Stanisławy Przybyszewskiej (1901-1935) - dramatopisarki, publicystki, córki malarki Anieli Pająkówny i Stanisława Przybyszewskiego.

Wychowywana samodzielnie przez matkę, w dzieciństwie podróżowała z nią po Europie, uczęszczała do prywatnych szkół w Zurychu i Wiedniu, biegle poznała kilka języków. Przez kilka lat związana była z Poznaniem, gdzie współpracowała ze środowiskiem ekspresjonistów skupionych wokół czasopisma "Zdrój". W Poznaniu właśnie, po latach zapomnienia, w roku 1967 odnalazły się teksty jej dramatów. W 1923 roku zamieszkała z mężem Janem Panieńskim w Gdańsku, gdzie oboje współpracowali z Towarzystwem Nauki i Sztuki (ich odczyty uznane zostały jednak za antyreligijne i antypaństwowe). Po śmierci męża usunęła się z życia publicznego, by poświęcić się całkowicie twórczości literackiej. Od dziecka fascynowała ją Rewolucja Francuska, a w swoich dramatach dawała wyraz uwielbieniu dla Robespierre’a. Zmarła w wieku 34 lat z wycieńczenia spowodowanego niedożywieniem i wieloletnim nadużywaniem morfiny. Twórczość autorki „Sprawy Dantona” została doceniona dopiero 30 lat po jej śmierci.

Kartka z kalendarza na listopad ze stanisławą Przybyszewską do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola 
konsola