2016-01-03(Aktualności)

Styczeń to miesiąc Róży Luksemburg (1871-1919) - ideolożki i działaczki polskiej i niemieckiej socjaldemokracji, przywódczyni politycznej, feministki, pacyfistki.

Urodziła się w Zamościu w żydowskiej rodzinie kupieckiej. W roku 1887 ukończyła II Warszawskie Żeńskie Gimnazjum. W 1889 wyjechała do Zurychu, gdzie studiowała filozofię, ekonomię i prawo, obroniła doktorat na temat rozwoju przemysłowego Królestwa Polskiego. W 1893 założyła SDKP (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego), uczestniczyła w obradach II Międzynarodówki. Była zwolenniczką światowej rewolucji oraz koncepcji państwa światowego. Brała udział w rewolucji 1905 na ziemiach polskich, była wielokrotnie więziona przez władze carskie i niemieckie. Jej koncepcje były zwalczane przez Lenina. Od 1907 przebywała w Niemczech. W 1912 wydała podręcznik ekonomii a w 1914 opublikowała pracę "Akumulacja kapitału". W 1916 utworzyła, wraz z K. Liebknechtem, Związek Spartakusa. Dwa lata później założyła Niemiecką Partię Komunistyczną (KPD). Po zwycięstwie bolszewików w Rosji atakowała ich koncepcję dyktatury partii komunistycznej. Pojmana w Berlinie podczas powstania robotników i zamordowana przez żołnierzy Freikorpusu. Była orędowniczką pluralizmu, wolności poglądów i prasy. Krytykowała I wojnę światową jako służącą interesom klasy kapitalistów.

Kartka z kalendarza na styczeń z Różą Luksemburg do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola 


 
konsola