2016-02-03(Aktualności)

Projekt „Pomoc uchodźczyniom po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć” jest odpowiedzią na potrzebę szczególnego traktowania kobiet i dziewcząt-uchodźczyń. Jego celem jest stworzenie dla nich w Polsce systemu wsparcia i skutecznych mechanizmów pomocy po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć (seksualnej, fizycznej i psychologicznej) na każdym etapie uchodźctwa.


Projekt obejmuje:

• Szkolenia dla pracowników i pracowniczek ośrodków dla uchodźców, organizacji pozarządowych, jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia oraz służb mundurowych (policji i Straży Granicznej).
• Wydarzenia dla Syryjek i Syryjczyków oraz osób bliskich społeczności syryjskiej w Polsce. Ich celem jest zbudowanie aktywnej grupy, która będzie prowadziła działania informacyjne i wspierała kobiety-uchodźczynie, przyjeżdżające do naszego kraju.
• Stworzenie bazy danych, zawierającej dane kontaktowe osób, które mogłyby pomóc w działaniach wspierających uchodźczynie po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć. Z bazy będą korzystać pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
• Stworzenie materiałów informacyjnych skierowanych do społeczeństwa przyjmującego.
• Stworzenie materiałów informacyjnych dla uchodźczyń na temat przemocy ze względu na płeć w języku arabskim.


Kontakt: wolnasyria@gmail.com

Lider projektu: Fundacja Wolna Syria

Partnerzy projektu: Fundacja Autonomia, Fundacja Feminoteka, Fundacja Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie dla Ziemi, Stowarzyszenie Kobiet Konsola oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 


konsola