2016-02-01(Aktualności)

Luty to miesiąc Kazimiery Iłłakowiczówny (1888-1983) - poetki, prozaiczki, tłumaczki-poliglotki, sekretarz Józefa Piłsudskiego.

Urodziła się w Wilnie jako nieślubna córka Barbary Iłłakowiczówny i Klemensa Zana. Wcześnie osierocona, wychowywała się u zamożnej krewnej, Zofii Buyno, dzięki której mogła się kształcić w Warszawie, Krakowie, Genewie i Oksfordzie. W czasie I Wojny Światowej pracowała jako sanitariuszka, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zatrudniła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, później w Ministerstwie Spraw Wojskowych jako osobista sekretarz Józefa Piłsudskiego. W 1939 r. ewakuowała się do Rumunii, po zakończeniu II Wojny Światowej osiadła w Poznaniu, gdzie mieszkała już do końca życia zajmując się głównie przekładami literackimi i nauczaniem języków obcych.
Była jedną z najwybitniejszych postaci dwudziestolecia międzywojennego, we wczesnej młodości interesował ją ruch feministyczny, jednocześnie była osobą głęboko wierzącą. Świadomie unikała wszelkiego zaszufladkowania, nie chciała być jednoznacznie przypisana do żadnej grupy artystycznej ani światopoglądowej. Choć debiutowała w okresie Młodej Polski i blisko była związana ze Skamandrytami, zachowała odrębny i niepowtarzalny charakter swojej poezji. Jej wielką zasługą jest odkrycie dla polskich czytelników i czytelniczek poezji Emily Dickinson.

Kartka z kalendarza na luty z Kazimierą Iłłakowiczówną do pobrania z naszego fanpage'a: www.facebook.com/konsola 


 
konsola