2016-02-17(Aktualności)

Tegoroczna poznańska Manifa przejdzie pod hasłem "Solidarnie przeciw kulturze gwałtu".
Spotkajmy się 5 marca o 13:30 przy ul. Półwiejskiej (koło Starego Browaru), aby wspólnie zaprotestować przeciw przemocy wobec kobiet.

Link do wydarzenia na Facebooku: www.facebook.com/eventsCZYM JEST KULTURA GWAŁTU?

Kultura gwałtu… Czy te słowa się wzajemnie nie wykluczają? Tylko pozornie. Żyjemy w świecie, w którym przyzwolenie na przemoc seksualną wobec kobiet nie tylko nie poddawane jest nadmiernej krytyce, ale pozostaje wręcz niezauważalne. Żyjemy w kulturze gwałtu. Tak, zdajemy sobie sprawę, że te słowa mogą szokować. Ale nie chcemy od nich uciekać. Dlaczego? To właśnie codzienne wybory, wyznawane wartości, sposoby postrzegania świata i bezrefleksyjnie powtarzane zachowania często nieświadomie wpływają na reprodukowanie i umacnianie kultury gwałtu. To my, każdy i każda z nas oraz wspólnie - jako społeczeństwo, praktykujemy i odtwarzamy wzorce promujące tolerancję dla przemocy seksualnej wobec kobiet.

Relacje medialne i prasowe, wypowiedzi polityków i polityczek, ale również nasze prywatne opinie często są pełne pogardy wobec kobiet. Dajemy społeczne przyzwolenie na jawną aktywność seksualną mężczyzn, od kobiet oczekując uległości i ograniczenia swojej seksualności, a gdy te nie spełniają społecznych oczekiwań, nazywamy je puszczalskimi, dziwkami i innymi epitetami. Z jednej strony potępiamy gwałt i molestowanie seksualne, ale gdy osoby (głównie kobiety) doświadczające przemocy seksualnej głośno mówią o swoich doświadczeniach, to właśnie w ich postępowaniu zaczynamy doszukiwać się winy. Krótka spódniczka, mocny makijaż, samotny powrót nocą do domu, nowa znajomość czy wypity alkohol - to argumenty, które są bezrefleksyjnie powtarzane i mają stanowić (częściowe) usprawiedliwienie dla sprawcy. Całkowita odpowiedzialność sprawcy za popełnione czyny stanowi trudną dla przyswojenia przez społeczeństwo prawdę. Poza tym ile z nas, kobiet, spotkało się z tak częstymi poradnikami typu: „jak nie dać się zgwałcić?”. To nie my powinnyśmy uczyć się, jak nie zostać zgwałconą. To chłopcy i mężczyźni powinni być uczeni szacunku wobec kobiecych seksualności i wyborów. To chłopcy i mężczyźni powinni być uczeni, jak nie gwałcić.

Przemoc seksualna w społeczeństwie jest powszechna – to fakt, który należy zaakceptować, a następnie mu przeciwdziałać. Praktykowanie zachowań wpisujących się w kulturę gwałtu, sprawia, że skala zjawiska nieustannie rośnie. Przemoc seksualna to zjawisko, o którym głównie się milczy, a gdy zaczyna się mówić, to poprzez stereotypy. Ostatnie wydarzenia w Kolonii pokazały, że o przemocy seksualnej mówi się, jak o zjawisku stosunkowo nowym, któremu winna jest jedna grupa społeczna – uchodźcy.Nie zgadzamy się na takie przedstawianie przemocy seksualnej, które ma służyć usprawiedliwianiu ksenofobicznej polityki i antyuchodźczych postaw. Przemoc stosują osoby o rożnym kolorze skóry, statusie materialnym i społecznym, najczęściej mężczyźni. Natomiast osoby doświadczające przemocy to najczęściej kobiety bez względu na pochodzenie etniczne, status materialny czy społeczny.
Najnowsze dane mówiące o skali przemocy seksualnej w Polsce są szokujące:

- 87% kobiet deklaruje, że doświadczyło jakiejś formy molestowania
- 37.5% kobiet zostało zmuszonych do tak zwanej „innej czynności seksualnej”
- 23% kobiet doświadczyło próby gwałtu, w której nie doszło do penetracji
- 22% kobiet doświadczyło gwałtu – z tego:
• 64% doświadczyło gwałtu ze strony byłego partnera
• 20% ze strony obecnego partnera
• 50% kobiet doświadczyło gwałtu więcej niż raz
• 8% zgwałconych kobiet nie znało sprawcy
- 67% dochodzeń prokuratorskich zostaje umorzonych na etapie śledztwa.

Czy te liczby nas przerażają, szokują? 9 na 10 kobiet doświadczyło przemocy seksualnej. Tylko w Polsce. Przemoc seksualna w skali światowej to liczby, które trudno sobie wyobrazić. Te liczby to realne doświadczenia – to codzienność wielu kobiet.

Nie chcemy funkcjonować w kulturze gwałtu. W kulturze, która z pogardą odnosi się do części społeczeństwa, w osobach doświadczających przemocy dopatruje się winy. Głośno sprzeciwiamy się kulturze gwałtu – chcemy bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich kobiet.

(dane za: http://mediumpubliczne.pl/2015/12/rzeczywista-skala-przemocy-seksualnej-w-polsce-szokujace-dane/)

konsola