2016-03-02(Aktualności)

Marzec to miesiąc Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) - nauczycielki, działaczki oświatowej, dziennikarki i pisarki.

Wychowywała się w majątku rodzinnym w Poloniszu. W 1877 roku matka Stefanii, Maria przeniosła się z dziećmi do Warszawy i otworzyła pracownię sztucznych kwiatów - była jedną z pierwszych kobiet - rzemieślniczek. Dzięki temu Stefania mogła uczęszczać do bardzo dobrej szkoły średniej - tajnej żeńskiej pensji Jadwigi Teodozji Papi. W 1887 r. zdała egzamin nauczycielski i została słuchaczką Uniwersytetu Latającego - bardzo postępowej, nielegalnej szkoły wyższej dla kobiet. Pracowała jako nauczycielka, publikowała w prasie oświatowej, jednym z jej postulatów był powszechny dostęp do edukacji. 


Należała do Kobiecego Koła Oświaty Ludowej, gdzie organizowała tajne szkółki dla dzieci, biblioteki wiejskie i kursy dla dorosłych oraz współorganizowała nielegalne obchody świąt narodowych. Była członkinią Towarzystwa Oświaty Demokratycznej „Nowe Tory" oraz współredaktorką czasopisma dla młodzieży „Z bliska i z daleka", a później dwutygodnika dla dzieci i wychowawców „W słońcu". Publikowała w postępowej prasie: „Głosie Nauczycielskim", „Poradniku dla czytających książki", „Myśli Polskiej", „Ogniwie". W okresie międzywojennym udzielała się również w Towarzystwie Opieki nad Więźniami „Patronat”. Podczas II wojny światowej organizowała pomoc dla więźniów oraz Żydów z warszawskiego getta. Na jej płycie nagrobnej na warszawskich Powązkach widnieje napis: „Działaczka oświatowa i nauczycielka. Niestrudzona bojowniczka o prawa więźniów".

Kartka z kalendarza na marzec ze Stefanią Sempołowską do pobrania z naszego fanpage'a: facebook.com 
konsola