2016-05-30(Aktualności)

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Regał feministyczny", na którym będziemy rozmawiać o książce "Po kądzieli. Feministyczne pisarstwo Jadwigi Żylińskiej" autorstwa Lucyny Marzec.
Autorka zaszczyci nas swoją obecnością. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca o 18:30 w Składzie kulturalnym (ul. Szamarzewskiego 4, Poznań).

O książce:
"Celem monografii jest ponowne odczytanie, nowoczesna interpretacja i nowe uplasowanie prozy historycznej Jadwigi Żylińskiej na tle tradycji literackiej, dokonane z perspektywy świadomości historycznej epoki (PRL) oraz z punktu widzenia współczesności. Analiza i interpretacja poszczególnych utworów Jadwigi Żylińskiej pozwala udowodnić, że właśnie na granicy między ekspresją twórczą (wolnego, nieskrępowanego, pragnącego mówić) podmiotu kobiecego a doświadczeniem bycia kobietą – w rodzinie, społeczeństwie, dyskursie – najczęściej przebiegają newralgiczne, najtrudniejsze miejsca kobiecego tekstu." (http://www.wni.com.pl/) 


O autorce:
dr Lucyna Marzec jest wykładowczynią w Instytutucie Filologii Polskiej UAM (Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu). Współautorka „Wielkopolskiego alfabetu pisarek”, redaktorka tomu listów Kazimiery Iłłakowiczówny do siostry Barbary Czerwijowskiej, współredaktorka „Czasu Kultury".

Z fragmentem monografii "Po kądzieli..." oraz artykułami o Jadwidze Żylińskiej moża się zapoznać na stronie https://amu.academia.edu/LucynaMarzec
O Jadwidze Żylińskiej można także poczytać na stronie Wielkopolskiego Słownika Pisarek
http://pisarki.wikia.com/wiki/Jadwiga_Żylińska 

Link do wydarzenia na Facebookufacebook.com/events 


Zapraszamy serdecznie! 


konsola