2010-05-25(Aktualności)

 Z okazji Dnia Matki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim na opowieść o matce.
Jako dzieci wręczaliśmy im kwiaty i laurki, w tym roku możemy dać im coś wyjątkowego.

Zrób prezent swojej mamie, opisz jaką rolę odegrała w twoim życiu i wyślij do nas swoją pracę. Wszystkich autorów i autorki zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów na adres konkurs@konsola.org.pl.

Nagrodą za udział w konkursie jest publikacja na stronie Stowarzyszenia Kobiet Konsola, a dla najlepszej pracy - kolacja w restauracji dla autora/ki i jego/jej matki.


REGULAMIN
1.Konkurs jest skierowany do wszystkich osób mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego.
2.Konkurs obejmuje tylko teksty pisane prozą (esej lub inna forma).
3.Prace nie powinny przekroczyć 3 stron tekstu, obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza. Możliwe jest udokumentowanie pracy ilustracją. Zdjęcia lub inne materiały nie zwiększają objętości pracy.
4.Do udziału w konkursie można zgłosić się przesyłając pracę drogą elektroniczną na adres: konkurs@konsola.org.pl.
5.Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Należy podać także adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, notkę biograficzną autora/ki.
6. Konkurs trwa od 26 maja 2010 do 26 września 2010
7.Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia Kobiet Konsola.
8.Najlepsze prace zostaną opublikowanie na stronie Stowarzyszenia Kobiet Konsola, natomiast nagrodą główną jest kolacja dla autora/ki i jego/jej matki w restauracji.
9. Autorzy/ki przystępując do konkursu oświadczają, iż prace nadesłane na konkurs nie były nigdzie dotąd publikowane. Autorzy/ki zobowiązują się do nie publikowania nadesłanych prac do momentu ogłoszenia wyników konkursu.
10. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Kobiet Konsola: www.konsola.org.pl

konsola