2010-07-23(Aktualności)

Prosimy o wysyłanie swoich propozycji na adres: dnirownosci@gmail.com do dnia 1 października 2010. Spośród nadesłanych prac członkowie i członkinie stowarzyszenia wybiorą najlepsze logo, które stanie się oficjalnym logo stowarzyszenia.

Prace powinny być w formacie JPG lub PNG, ciężar: maximum 500 MB, w dwóch wariantach: kolorowe (do 3 kolorów) oraz w wersji czarnobiałej.

Zwycięskie logo będzie umieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia, na plakatach, ulotkach i wszelkich materiałach promocyjnych dotyczących działań stowarzyszenia.

konsola