2010-10-26(Aktualności)

Poszukujemy osób lub organizacji chętnych do włączenia się w organizację akcji na terenie Poznania.

Wszystkie chętne osoby i organizacje, które mają pomysł na zorganizowanie wydarzenia związanego z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres: info@konsola.org.pl

Formularz możesz pobrać TUTAJ


16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women's Global Leadership Institute. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby było to symbolem związku pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

Chcemy zaprosić WAS do współtworzenia z nami tego wydarzenia!

Czekamy na propozycje warsztatów, pokazów filmów, happeningów, wydarzeń artystycznych, społecznych i kulturalnych związanych z tematem akcji.


konsola