2010-11-21(Aktualności)

22 listopada, Poznań. Pracownia Pytań Granicznych UAM oraz Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka zaprasza na wykład prof. Pun Ngai (The Hong Kong University of Science and Technology) zatytułowany Klasa i płeć: Walka chińskich pracownic w globalnych fabrykach (wykład tłumaczony na język polski).

Wykład odbędzie się w poniedziałek 22 listopada o godzinie 18.30 w Sali Kuraszkiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Drugie spotkanie odbędzie się w Warszawie - więcej informacji poniżej....23 listopada, Warszawa. Instytut Socjologii i Think Tank Feministyczny zapraszają na spotkanie z prof. Pun Ngai, feministyczną socjolożkA z Hong Kongu i autorką książki, Pracownice chińskich fabryk, o młodych kobietach, tymczasowych migrantkach ze wsi, które stanowią nową chińską klasę robotniczą. Będziemy rozmawiać o metodologiach badań i o analizie potrójnego ucisku kobiet, przez państwo, rynek i patriachalna kulturę. Nie obejdzie się bez porównań z sytuacja w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 16 - 17.45, w Instytucie Socjologii, ul. Karowa 18, sala 104.

Książka właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Trojka.  Wstęp do ksiażki: Ewa Charkiewicz. Made in China, made in Poland, więcej TUTAJ

--
Pun Ngai − profesor nadzwyczajna Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Politechnicznym w Hongkongu i wicedyrektor Centrum Badań nad Pracą Socjalną Uniwersytetu PekińskiegoUniwersytetu
Politechnicznego w Hongkongu
.

Za swoją książkę „Pracownice chińskich fabryk” uzyskała w 2005 r. nagrodę im. C. Wright Millsa. Zajmuje się problematyką pracy, płci i globalizacji. Jest założycielką i działaczką Chińskiej Sieci Pracowniczek (The Chinese Working
Women Network).


Tekst Pun Ngai. Prekariat i robotnice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzhen. Przegląd Anarchistyczny

--
Informacje o wykładach:

Pun Ngai obnaża drugą twarz fenomenalnego rozwoju Chin: jest nią wyzysk młodych pracownic, migrujących z chińskiej wsi. Przez 2 lata pracowała i mieszkała z nimi, prowadząc badania na temat warunków pracy w fabryce elektronicznej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen, w południowych Chinach. W Shenzhen 90 proc. zatrudnionych to młode kobiety. Pracują za grosze, 12 godzin na dobę, mają jedną wolną niedzielę w miesiącu, permanentnie brakuje im snu. Mieszkają w fabrycznych barakach, jak gdyby w koszarach.

Pun Ngai analizuje ich sytuację w kategoriach potrójnego systemu ucisku stosowanego przez patriarchalną kulturę, rynek i "socjalistyczne" państwo. Pomimo daleko idących zmian w Chinach takie
hierarchie władz jak podział na miasto i wieś (opierający się na systemie meldunków niedostępnych wiejskim migrantom), jak i podział pracy, płac i uprawnień według płci czy przypisywane role i tożsamości okazały się niezwykle trwałe.

Transformacja nie zmieniła tych nierówności i utrwalonych patriarchalnych wzorów, wprost przeciwnie - wprzęgła je do działania na rzecz rozwoju chińskiego kapitalizmu. W ten sposób gwałtownie
rozszerzająca się na skalę globalną reprodukcja kapitalizmu w ciągu ostatnich trzydziestu lat doprowadziła do pogłębiania się nierówności klasowych i płciowych w skali globalnej. Pożegnanie z "analizą klasową" nie przyczyniło się do zaniku stosunków klasowych na Zachodzie, lecz do poszerzenia ich o społeczeństwa Trzeciego Świata, w którym relacje płciowe są nieodłączną częścią nagłego przekształcenia stosunków klasowych.

Pun Ngai nie przedstawia jednak pracownic jako bezwolne podmioty ucisku. Pokazuje ich zdolność negacji i sprawczość. Nie ogranicza się do badań lokalnych, etnografii czy studium przypadku, ale pokazuje związki między warunkami pracy i technologiami upodmiotowienia a przeobrażeniem państwa i ekonomiczną globalizacją. Jej książka jest artykulacją protestu i oporu.

konsola