2010-11-23(Aktualności)

Zachęcamy do lektury tekstu autorstwa Beaty Rynkiewicz p.t.: Stereotypy kobiecości w reklamie telewizyjnej.
Tekst znajduje się w dziale CZYTAJ, w zakładce teksty on-line

Jest to tekst wygłoszony podczas konferencji odbywającej się na Uniwersytecie Wrocławskim: Synowie Ewy i córki Adama, w 2009 r.

Autorka jest nauczycielką i wychowawczynią placówki oświatowej w Szklarskiej Porębie. Działania zawodowe to edukacja i wychowanie (między innymi: realizowanie programów z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży). Z wykształcenia – polonistka, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania – literaturoznawstwo (praca badawcza: Pomiędzy biernością a buntem. Literackie wizerunki współczesnych dziewczyn w prozie polskiej po 1989 r.).


konsola