2011-01-25(Aktualności)

Stowarzyszenie Kobiet Konsola serdecznie zaprasza do udziału w projekcie!
Projekt skierowany jest do kobiet w wieku od 16 do 22 roku życia mieszkających w Wielkopolsce zainteresowanych kulturą.

W ramach projektu odbędą się cztery dwudniowe zajęcia warsztatowe:
Wstęp do wiedzy o kulturze, Jak animować działania kulturalne, Jak i skąd pozyskiwać fundusze na działania kulturalne, Jak być liderką?

Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu. Każda uczestniczka po odbyciu zajęć otrzyma mini-dofinansowanie w wysokości 300 zł na zorganizowanie własnego wydarzenia kulturalnego w swoim środowisku lokalnym, szkole, na uczelni.

Osoby chętne prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2011 na adres e-mail: szlak@konsola.org.pl lub na adres stowarzyszenia.


Terminy zajęć warsztatowych:


W ramach projektu odbędą się cztery dwudniowe zajęcia warsztatowe:
12-13 luty 2011 – Wstęp do wiedzy o kulturze
19-20 luty 2011 – Jak animować działania kulturalne
26-27 luty 2011 – Jak i skąd pozyskiwać fundusze na działania kulturalne
5-6 marca 2011 – Jak być liderką

Odbędzie się także spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące projekt.
Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu.

Wszystkie zrealizowane w ramach projektu ‘SzLAK’ mini-projekty zostaną opisane w Albumie Dobrych Praktyk.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Uczestniczkom zapewniamy zwrot kosztów podróży, nocleg oraz materiały szkoleniowe i wyżywienie.

Szczególnie zapraszamy osoby mieszkające w małych miejscowościach.

więcej informacji:
(61) 670 82 14

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Orange

konsola