Stowarzyszenie Kobiet Konsola jest organizacją non-profit. Możesz nas wspomóc:

- działając razem z nami,
- przekazując na rzecz naszej czytelni publikacje o feminizmie, prawach człowieka, gender studies, queer studies, literaturę tworzoną przez kobiety itd.,
- wpłacając darowiznę na nasze konto - wszystkie wpłaty przeznaczymy na działalność statutową stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

nr konta: BOŚ  71 1540 1056 2105 8300 6258 0001

Kwotę dokonanej darowizny można odliczyć od swojej podstawy opodatkowania. Podlegająca odliczeniu wartość przekazanych darowizn nie może przekroczyć:
* 6% uzyskanego dochodu - w przypadku osób fizycznych,
* 10% uzyskanego dochodu - w przypadku osób prawnych.


Dziękujemy!